Ngṳ̀-ĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngṳ̀-ĭng.
Tái-bìng-iòng Ngṳ̀-ĭng.

Ngṳ̀-ĭng (魚鷹, Ĭng-ngṳ̄: Sea Gull) sê có̤i puō-piéng gì hāi-cēu, diŏh cēu-lôi diòng-tūng hŭng-lôi hiê-tūng dṳ̆ng sê Nēu-gŏng Hèng-hìng-mŭk gì siŏh ciáh kuŏ.

Miàng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hŭng-buó[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭk-guáng gâe̤ng sĕng-tái dê-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bō̤-hô hiêng-cáung[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ngṳ̀-ĭng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
Wikispecies diē-sié ô gâe̤ng Ngṳ̀-ĭng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.