Ngṳ̀ng-hòng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ngṳ̀ng-hòng(銀行) sê kĕk còng-kuāng, dái-kuāng, huôi-kuāng gâe̤ng cṳ̆-sé̤ṳk có̤ ngiĕk-ô, sìng-dăng séng-ê̤ṳng dṳ̆ng-gái gì gĭng-ṳ̀ng gĭ-gáiu.