Ngṳ̀ng-hòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
1970

Ngṳ̀ng-hòng (銀行) sê kĕk còng-kuāng, dái-kuāng, huôi-kuāng gâe̤ng cṳ̆-sé̤ṳk có̤ ngiĕk-ô, sìng-dăng séng-ê̤ṳng dṳ̆ng-gái gì gĭng-ṳ̀ng gĭ-gáiu.