跳至內容

Ngiè-làng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngiè-làng(宜蘭) kō̤-nèng sê:

  1. Ngiè-làng (chê)
  2. Ngiè-làng (gâing)


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.