跳至內容

Nguòng-cṳ̄-bék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nguòng-cṳ̄-bék

Nguòng-cṳ̄-bék (原子筆)[1]:237, sê siŏh cṳ̄ng bék, ng-sāi óng mĕ̤k-cūi, diē-sié gì cūi sê siŏh cṳ̄ng .

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10.