Niè-giāng-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Niè-giāng-giāng

Niè-giāng-giāng (伲囝囝, tĕ̤k có̤ [nie21 iaŋ24 ŋiaŋ33] )[1], bô hô̤ lā̤ Niāng-giāng, sê ciá chók-sié gì niè-giāng.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998年. 101頁. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Niè-giāng-giāng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.