Niōng-giông

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Niōng-ngiông (軟件, Ĭng-ngṳ̄: software), iâ hô̤ lā̤ ngiōng-tā̤ (軟體), sê siŏh dŏi áng dĕk-diâng sóng-sê̤ṳ cū-cék gì diêng-nō̤ só-gé̤ṳ gâe̤ng cī-lêng gì cū-hăk, sê diêng-nō̤ „hĭ ô hìng“ gì buô-hông.