Niagara Gông (New York)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Niagara Gông
—  Gông  —
Niagara County, New York
Niagara Gông gì ôi-dé
Niagara Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng www.niagaracounty.com

Niagara Gông (Ĭng-ngṳ̄: Niagara County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.