Nobel Huò-bìng Ciōng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nobel Huò-bìng Ciōng

Nobel Huò-bìng CiōngNobel Ciōng diē-sié gì siŏh cṳ̄ng, ciōng ké̤ṳk dó̤i sié-gái huò-bìng ô duâi gì góng-hióng gì nè̤ng.