跳至內容

Nobel Huò-bìng Ciōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nobel Huò-bìng Ciōng

Nobel Huò-bìng CiōngNobel Ciōng diē-sié gì siŏh cṳ̄ng, ciōng ké̤ṳk dó̤i sié-gái huò-bìng ô duâi gì góng-hióng gì nè̤ng.