North Slope Gông (Alaska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
North Slope Gông
—  Gông  —
North Slope County, Alaska
North Slope Gông gì ôi-dé
North Slope Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Alaska
Uōng-câng www.north-slope.org

North Slope Gông (Ĭng-ngṳ̄: North Slope County) sê Mī-guók Alaska gì siŏh ciáh gông.