Northampton Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Northampton Gông
—  Gông  —
Northampton County, Pennsylvania
Northampton Gông gì ôi-dé
Northampton Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.northamptoncounty.org

Northampton Gông (Ĭng-ngṳ̄: Northampton County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.