Ohio Gông (Indiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ohio Gông
—  Gông  —
Ohio County, Indiana
Ohio Gông gì ôi-dé
Ohio Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Indiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Ohio Gông (Ĭng-ngṳ̄: Ohio County) sê Mī-guók Indiana gì siŏh ciáh gông.