Okanogan Gông (Washington)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Okanogan Gông
—  Gông  —
Okanogan County, Washington
Okanogan Gông gì ôi-dé
Okanogan Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Washington
Uōng-câng okanogancounty.org

Okanogan Gông (Ĭng-ngṳ̄: Okanogan County) sê Mī-guók Washington gì siŏh ciáh gông.