Okeechobee Gông (Florida)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Okeechobee Gông
—  Gông  —
Okeechobee County, Florida
Okeechobee Gông gì ôi-dé
Okeechobee Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Florida
Uōng-câng www.co.okeechobee.fl.us

Okeechobee Gông (Ĭng-ngṳ̄: Okeechobee County) sê Mī-guók Florida gì siŏh ciáh gông.