Orange Gông (New York)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Orange Gông
—  Gông  —
Orange County, New York
Orange Gông gì ôi-dé
Orange Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng www.orangecountygov.com

Orange Gông (Ĭng-ngṳ̄: Orange County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.