Otter Tail Gông (Minnesota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Otter Tail Gông
—  Gông  —
Otter Tail County, Minnesota
Otter Tail Gông gì ôi-dé
Otter Tail Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Minnesota
Uōng-câng www.co.otter-tail.mn.us

Otter Tail Gông (Ĭng-ngṳ̄: Otter Tail County) sê Mī-guók Minnesota gì siŏh ciáh gông.