Ouachita Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ouachita Gông
—  Gông  —
Ouachita County, Louisiana
Ouachita Gông gì ôi-dé
Ouachita Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Ouachita Gông (Ĭng-ngṳ̄: Ouachita County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.