Páh-săi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĭng-gă-pŏ̤ Nàng-săi (南獅)

Páh-săi, páh-săi-mā, iâ hô̤ lā̤ ū-săi (舞獅), sê siŏh cṳ̄ng Dĕ̤ng-ā mìng-găng diòng-tūng ngiê-sŭk.