Păng-bùng-lèng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Păng-bùng-lèng gì niŏh

Păng-bùng-lèng (攀房蓮), sê sŏng-kuŏ (桑科) ṳ̀ng-sṳ̆k (榕屬) gì sĭk-ŭk.