Păng-gōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Păng-gōng (攀講), cêu-sê mò̤ gó-dêng ciō-dà̤dó̤i-uâ.