跳至內容

Pău-ŭk-siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
gì dù-chiông

Pău-ŭk-siáng (拋物線) sê gī-hò̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng uòng-chŭi-kuóh-siáng. Găk sĕng-uăk dâi-dŏng, ciŏng nó̤h gĕ̤h chók kó̤ gì lô-géng cêu sê siŏh ciáh pău-ŭk-siáng.

Pău-ŭk-siáng gì biĕu-cūng huŏng-tiàng ô â-dā̤ gūi ciáh:

  • (Kŭi-kāu hióng iêu);
  • (Kŭi-kāu hióng cō̤);
  • (Kŭi-kāu hióng gèng);
  • (Kŭi-kāu hióng giâ).

gì-dṳ̆ng, „p“ sê cūng-gău-gé̤ṳ.