Pacific Gông (Washington)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pacific Gông
—  Gông  —
Pacific County, Washington
Pacific Gông gì ôi-dé
Pacific Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Washington
Uōng-câng www.co.pacific.wa.us

Pacific Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pacific County) sê Mī-guók Washington gì siŏh ciáh gông.