Passaic Gông (New Jersey)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Passaic Gông
—  Gông  —
Passaic County, New Jersey
Passaic Gông gì ôi-dé
Passaic Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Jersey
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Passaic Gông (Ĭng-ngṳ̄: Passaic County) sê Mī-guók New Jersey gì siŏh ciáh gông.