Pemiscot Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pemiscot Gông
—  Gông  —
Pemiscot County, Missouri
Pemiscot Gông gì ôi-dé
Pemiscot Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Pemiscot Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pemiscot County) sê Mī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.