Pendleton Gông (Kentucky)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pendleton Gông
—  Gông  —
Pendleton County, Kentucky
Pendleton Gông gì ôi-dé
Pendleton Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kentucky
Uōng-câng pendletoncounty.ky.gov

Pendleton Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pendleton County) sê Mī-guók Kentucky gì siŏh ciáh gông.