Pendleton Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pendleton Gông
—  Gông  —
Pendleton County, West Virginia
Pendleton Gông gì ôi-dé
Pendleton Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.pendletoncounty.wv.gov

Pendleton Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pendleton County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.