Perry Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Perry Gông
—  Gông  —
Perry County, Arkansas
Perry Gông gì ôi-dé
Perry Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Perry Gông (Ĭng-ngṳ̄: Perry County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.