Perry Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Perry Gông
—  Gông  —
Perry County, Pennsylvania
Perry Gông gì ôi-dé
Perry Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.perryco.org

Perry Gông (Ĭng-ngṳ̄: Perry County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.