Perry Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Perry Gông
—  Gông  —
Perry County, Tennessee
Perry Gông gì ôi-dé
Perry Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Perry Gông (Ĭng-ngṳ̄: Perry County) sê Mī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.