Petroleum Gông (Montana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Petroleum Gông
—  Gông  —
Petroleum County, Montana
Petroleum Gông gì ôi-dé
Petroleum Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Montana
Uōng-câng www.petroleumcountymt.com

Petroleum Gông (Ĭng-ngṳ̄: Petroleum County) sê Mī-guók Montana gì siŏh ciáh gông.