Pittsylvania Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pittsylvania Gông
—  Gông  —
Pittsylvania County, Virginia
Pittsylvania Gông gì ôi-dé
Pittsylvania Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.pittsylvaniacountyva.gov

Pittsylvania Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pittsylvania County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.