Pleasants Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pleasants Gông
—  Gông  —
Pleasants County, West Virginia
Pleasants Gông gì ôi-dé
Pleasants Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.wvgenweb.org/pleasants/

Pleasants Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pleasants County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.