Plymouth Gông (Massachusetts)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Plymouth Gông
—  Gông  —
Plymouth County, Massachusetts
Plymouth Gông gì ôi-dé
Plymouth Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Massachusetts
Uōng-câng www.plymouthcounty-ma.gov

Plymouth Gông (Ĭng-ngṳ̄: Plymouth County) sê Mī-guók Massachusetts gì siŏh ciáh gông.