Poinsett Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Poinsett Gông
—  Gông  —
Poinsett County, Arkansas
Poinsett Gông gì ôi-dé
Poinsett Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng www.poinsettcounty.us

Poinsett Gông (Ĭng-ngṳ̄: Poinsett County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.