Presque Isle Gông (Michigan)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Presque Isle Gông
—  Gông  —
Presque Isle County, Michigan
Presque Isle Gông gì ôi-dé
Presque Isle Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Michigan
Uōng-câng www.presqueislecounty.org

Presque Isle Gông (Ĭng-ngṳ̄: Presque Isle County) sê Mī-guók Michigan gì siŏh ciáh gông.