Puō-siàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Puō-siàng-gâing (浦城縣) sê Nàng-bìng-chê gì siŏh ciáh gâing.