Pulaski Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pulaski Gông
—  Gông  —
Pulaski County, Illinois
Pulaski Gông gì ôi-dé
Pulaski Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Pulaski Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pulaski County) sê Mī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.