Putnam Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Putnam Gông
—  Gông  —
Putnam County, West Virginia
Putnam Gông gì ôi-dé
Putnam Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.putnamcounty.org

Putnam Gông (Ĭng-ngṳ̄: Putnam County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.