Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Пётр Ильи́ч Чайко́вский, 1840 nièng 5 nguŏk 7 hô̤ – 1893 nièng 11 nguŏk 6 hô̤) sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh cáuk-ké̤ṳk-gă.