Quitman Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Quitman Gông
—  Gông  —
Quitman County, Georgia
Quitman Gông gì ôi-dé
Quitman Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Quitman Gông (Ĭng-ngṳ̄: Quitman County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.