Randolph Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Randolph Gông
—  Gông  —
Randolph County, West Virginia
Randolph Gông gì ôi-dé
Randolph Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng randolphcountycommissionwv.org

Randolph Gông (Ĭng-ngṳ̄: Randolph County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.