Red River Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Red River Gông
—  Gông  —
Red River County, Louisiana
Red River Gông gì ôi-dé
Red River Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Red River Gông (Ĭng-ngṳ̄: Red River County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.