Reynolds Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Reynolds Gông
—  Gông  —
Reynolds County, Missouri
Reynolds Gông gì ôi-dé
Reynolds Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Reynolds Gông (Ĭng-ngṳ̄: Reynolds County) sê Mī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.