Rio Arriba Gông (New Mexico)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Rio Arriba Gông
—  Gông  —
Rio Arriba County, New Mexico
Rio Arriba Gông gì ôi-dé
Rio Arriba Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Mexico
Uōng-câng www.rio-arriba.org

Rio Arriba Gông (Ĭng-ngṳ̄: Rio Arriba County) sê Mī-guók New Mexico gì siŏh ciáh gông.