Roane Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Roane Gông
—  Gông  —
Roane County, West Virginia
Roane Gông gì ôi-dé
Roane Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.roanecounty.wv.gov

Roane Gông (Ĭng-ngṳ̄: Roane County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.