Roanoke Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Roanoke Gông
—  Gông  —
Roanoke County, Virginia
Roanoke Gông gì ôi-dé
Roanoke Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.roanokecountyva.gov

Roanoke Gông (Ĭng-ngṳ̄: Roanoke County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.