Rock Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Rock Gông
—  Gông  —
Rock County, Nebraska
Rock Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Rock Gông (Ĭng-ngṳ̄: Rock County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.