Rock Island Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Rock Island Gông
—  Gông  —
Rock Island County, Illinois
Rock Island Gông gì ôi-dé
Rock Island Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng www.co.rock-island.il.us

Rock Island Gông (Ĭng-ngṳ̄: Rock Island County) sê Mī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.