Rockcastle Gông (Kentucky)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Rockcastle Gông
—  Gông  —
Rockcastle County, Kentucky
Rockcastle Gông gì ôi-dé
Rockcastle Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kentucky
Uōng-câng rockcastlecountyky.com

Rockcastle Gông (Ĭng-ngṳ̄: Rockcastle County) sê Mī-guók Kentucky gì siŏh ciáh gông.