Rockingham Gông (New Hampshire)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Rockingham Gông
—  Gông  —
Rockingham County, New Hampshire
Rockingham Gông gì ôi-dé
Rockingham Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Hampshire
Uōng-câng co.rockingham.nh.us

Rockingham Gông (Ĭng-ngṳ̄: Rockingham County) sê Mī-guók New Hampshire gì siŏh ciáh gông.