Russell Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Russell Gông
—  Gông  —
Russell County, Kansas
Russell Gông gì ôi-dé
Russell Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Russell Gông (Ĭng-ngṳ̄: Russell County) sê Mī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.